"ביקשתי מראובן קוניאק שיבצע ויתכנן עבור החברה שבבעלותי מערך ביטוחים הדרוש לחברתנו.

ראובן ערך עבור החברה מפרט ביטוח (חוברת בת כ-140 דף) וביצע מכרז בין מספר סוכנויות ביטוח.

כתוצאה מעבודתו של ראובן חסכנו כ-200,000 ש"ח (שהם כ-25% מהפרמיה השנתית), קיבלנו פוליסות הרבה יותר טובות וכן כיסויים שלא היו לנו קודם לכן."

צ.כ. – מנכ"ל ובעלים

"ראובן קוניאק משמש כיועץ הביטוח הקבוע שלנו.

באחד ממכוני השאיבה שהקמנו וביטחנו בביטוח עבודות קבלניות, נגרם נזק הצפה כתוצאה מכשל באחד הצינורות שהנחנו במקום. נגרם נזק לצנרת, ללוחות חשמל ועוד.

התייעצנו עם ראובן והוא שוחח עם שמאי הביטוח ושכנע אותו שהנזק ללוחות החשמל הינו נזק עקיף כתוצאה מתכנון לקוי או מעבודה לקויה ולא נזק ישיר כפי שרצה השמאי לקבוע (בנזק ישיר ההשתתפות העצמית הינה 25,000 $ ואילו בנזק עקיף רק 5,000 $). לפיכך הרווחנו 20,000 $ עקב מעורבותו של ראובן בתהליך יישוב התביעה."

ר.ל. – אחראי על תחום הביטוח

"ראובן קוניאק המשמש כיועץ הביטוח הקבוע שלנו ערך לחברתנו מפרט ביטוחים והמליץ בפנינו לבצע ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בכירה.

אני סברתי שאין צורך בכך, בחברה שאיננה ציבורית, אך ראובן לחץ עלי והסביר לי עד כמה אני חשוף לתביעה. ביצעתי את הביטוח באמצעות המבטחים הקבועים שלנו.

חמישה ימים לאחר שקיבלתי כתב כיסוי מהמבטחים הוגשה נגדי תביעה אישית (זוהי תביעת נגד שהוגשה ע"י חברה שתכננה פרוייקט עבורנו והתרשלה בתכנון – ולכן נתבעה על-ידנו).

מעולם לא תיארתי לעצמי שתוגש נגדי תביעה אישית. אני משוכנע שהתביעה קנטרנית ותידחה ע"י בית המשפט, אך בינתיים תהיינה הוצאות משפטיות גבוהות (שכתוצאה מהמלצת ראובן, תשולמנה ע"י המבטחים ולא מתוך תזרים המזומנים של חברתנו)."

י.ל. – מנכ"ל ובעל שליטה